Copyright en disclaimer

Deze site  © Koos Abel en Valeriuskwartier.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

Aan de op deze aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is geen vervanging van een persoonlijk consult van een arts of en dermatoloog. Deze site geeft geen (individueel of algemeen) medisch advies en probeert of beoogt niet om huidproblemen of -ziekten vast te stellen of te behandelen. Indien u een medisch huidprobleem heeft, maak dan een afspraak met een arts of dermatoloog.

Wij hebben geen relatie met de merken en bedrijven die op deze site worden besproken.

Alle producten en diensten dienen gebruikt te worden zoals wordt aangegeven in de productbeschrijvingen op de website van de fabrikant of verkoper en/of de verpakking. Stop met het gebruik van een product als dat irritatie veroorzaakt (roodheid, jeuk, een branderig gevoel, schilfers, pijn, of andere symptomen). Als u ontevreden bent over een product of dienst zoals genoemd in op deze site, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Hoewel de door ons aanbevolen producten doorgaans uitstekend worden verdragen, zelfs door de meest gevoelige huid, kan elk product op een bepaald moment een negatieve reactie van de huid veroorzaken, aangezien ieders huid op een bepaald moment anders kan reageren op externe stimuli. Als u overgevoelig wordt voor een bepaald product, stop hier dan direct mee en ga naar de dokter. Als u medisch advies voor uw huid nodig heeft, ga dan naar een arts of dermatoloog.

Argireline is een geregistreerde merknaam van Lipotec SA

Botox is een geregistreerde merknaam van Allergan Inc

Perricone MD is een geregistreerde merknaam van N.V. Perricone M.D., Limited

Dior is een geregistreerde merknaam van Christian Dior, Inc

Strivectin SD is een geregistreerde merknaam van Klein-Becker, Inc

Alle andere merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijk eigenaren.

Leave a reply

required